Regulamin

  1. Zlecenie przez Klienta świadczenia usług mycia, czyszczenia, kosmetyki samochodowej itp. usług ujętych w cenniku studio detailingu Gentleman`s Auto Detailing & Spa (zwanym dalej Studio) jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie internetowej Studio: www.gentlemansdetailing.pl
  2.  Klient oświadcza, że pojazd który jest przedmiotem usługi, jest konstrukcyjnie przystosowany do wykonywania na nim czynności związanych z usługami mycia, czyszczenia, kosmetyki samochodowej wykonywanych przez Studio i ujętych w jej cenniku. Klient bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z nieprzystosowania pojazdu.
  3. Osoba pozostawiająca pojazd na czas usługi powinna usunąć z pojazdu wszystkie wartościowe przedmioty, opróżnić kieszenie i schowki. Studio i jej pracownicy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione w pojeździe.
  4. Klient przed pozostawieniem pojazdu w Studio powinien poinformować pracowników Studio o wadach, uszkodzeniach pojazdu, braku w wyposażeniu. W przypadku braku takich informacji Studio nie odpowiada za jakiekolwiek wady, uszkodzenia, braki w wyposażeniu pojazdu zgłoszone przez Klienta po wykonaniu usługi.
  5. Odpowiedzialność Studio ogranicza się do ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania usług przez pracowników Studio. 
  6. Właściciel Studio oświadcza, że posiada ważną polisę OC w związku z prowadzoną działalnością i wszelkie słuszne roszczenia będą pokrywane z polisy OC Studio.
  7. Studio przysługuje prawo zatrzymania pojazdu Klienta jako zastaw do czasu uregulowania wszelkich należności związanych z usługą Studio.
  8. REZERWACJA.
    Istnieje możliwość wcześniejszego zarezerwowania terminu (daty i godziny) wykonania usługi. Rezerwacji dokonać można maksymalnie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem w formie pisemnej (email, sms) z podaniem rodzaju pojazdu oraz zakresu zlecanej usługi. Jeżeli Klient dostarczy pojazd będący przedmiotem usługi na zarezerwowany termin zostanie obsłużony poza kolejnością. W przypadku spóźnienia usługa zostanie wykonana w najbliższym możliwym terminie.

Kup teraz

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?